پیام فرستادن
تماس با ما
Yulina

WhatsApp : +8615063999498

اشکال بیشتر خاص از خاک نسوز آجر

July 1, 2014

ما می تواند بسیاری از شکل خاص با توجه به درخواست مشتری های مختلف و زمینه صنعت تولید کند.

برای مرجع، pls لطفا تصاویر زیر را بررسی کنید.

آجر نسوز


آجر نسوز

آجر آتش آجر آتش

ما به گرمی استقبال شما کارخانه ما مراجعه کنید!