پیام فرستادن
تماس با ما
Yulina

WhatsApp : +8615063999498

برو در تفرج بهار

May 24, 2013

هفته گذشته همه همکاران یک ساعت هم خوشحال چون ما به Yantai سفر می کند.

روز اول، ما به موس، مانور است که بزرگترین مانور حفظ در چین است.

این برنامه در شهرستان QiXia از Yantai، مشهور است که برای گردشگری واقع شده است. ساخته شده در سال yongzheng. تمام مزرعه را به سه گروه، از جمله شش ترکیب تقسیم شده است، با مساحت بیش از 20000 متر مربع است.

ما بسیاری از MouShi بازدید آیندگان از محل اقامت سابق، مزه جشن دهقان محلی، مزه جشن دهقان محلی است.

روز دوم ما به NANSHAN رفت. است یک مجسمه از برنز بودا وجود دارد. صعود از فرد اجازه کوه شاد.

این یک تجربه فراموش نشدنی برای که ما می توانیم زمان toghter به اشتراک بگذارید.