پیام فرستادن
تماس با ما
Yulina

WhatsApp : +8615063999498

مشتری از دیدن

May 24, 2013

در اواسط ماه مه، مشتری از لبنان و دوست خود را می آیند برای دیدار چین، در همان زمان ما کارخانه.

هنگامی که مشتریان در شب می رسند، ما ترتیب مشتریان به هتل.

مشتری می سازد برخی از سوالات برای چندین نوع آجر و پتو، و نگاه بسیاری از نمونه. پس از ارتباط با مشتری در دفتر، ما به کارخانه زیبو است.

ضوابط بازدید از کارخانه برای تجهیزات فرایند تولید، موجودی و تولید است.

مشتری با کارخانه ما راضی است، رزرو سفارش محاکمه. بر این باورند که ما همکاری بیشتر در آینده نزدیک.